KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Aneks do umowy spółki cywilnej

Opis

Wspólnicy spółki cywilnej w każdym momencie mogą dokonywać zmian w treści umowy spółki. Aneks może zostać sporządzony w zwykłej formie pisemnej, jednak musi zostać podpisany przez wszystkich wspólników spółki.