KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Bezpieczne umowy deweloperskie

  • Typ: eBook w formacie PDF
  • Ilość stron: 65
  • Wersja elektroniczna - pliki PDF do czytania na komputerze
  • Rok wydania: 2008
  • Wysyłka darmowa
  • Wydawca: e-prawnik.pl
  • Autor: Aneta Brzeska
  •  

Streszczenie ebooka

Sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce wymusza często na nabywcach zawieranie pośpiesznych, czasem niekorzystnych umów deweloperskich. Firmy deweloperskie niestety wciąż są stroną narzucającą warunki transakcji. Konieczność doprowadza przyszłych właścicieli mieszkań do godzenia się na źle sformułowane, niejasne, zbyt skomplikowane warunki kontraktowe. I choć istnieją sprawdzone firmy działające od lat w sposób uczciwy, nie sposób nie zauważyć wielu złych przykładów deweloperów. 
Poradnik, który oddajemy dziś w Państwa ręce, ma w założeniu pomóc przyszłym nabywcom uchronić się przed tego typu błędami. Rozumiejąc warunki rynkowe, pragniemy zwrócić uwagę przyszłych kontrahentów na kluczowe elementy umowy, bez których nie jest ona ważna i egzekwowalna oraz typowe pułapki zastawiane przez deweloperów.

Sytuacja na rynku niejednokrotnie może wymusić na nabywcy szybką decyzję kosztem przemyślenia, skonsultowania z prawnikiem czy przeanalizowania z deweloperem postanowień umownych. Jednakże pamiętajmy, iż jest to ogromna inwestycja pieniężna i warto czasem zrezygnować z podpisywania umowy, niż zdecydować się na niekorzystne dla nas rozwiązania. Istnieje bowiem ryzyko, że możemy nie tylko stracić zainwestowane początkowo środki pieniężne, ale i dopłacać do interesu z własnej kieszeni.
Pragniemy jednocześnie wyrazić nadzieję, że poradnik, który oddajemy dziś w Państwa ręce, będzie zbiorem użytecznych wskazówek dla wszystkich zagubionych w gąszczu przepisów prawa oraz postanowień umów deweloperskich.

Spis treści

I. Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie
1.1. Rodzaje umów ze względu na przedmiot umowy
1.1.1. Umowa rezerwacyjna
1.1.2. Umowa deweloperska sensu stricto
1.2. Rodzaje umów ze względu na charakter prawny
1.2.1. Umowa zobowiązująca
1.2.2. Umowa rozporządzająca
1.3. Rodzaje umów ze względu na następstwo czasowe
1.3.1. Umowa przedwstępna
1.3.1.1. Umowa przedwstępna w formie pisemnej
1.3.1.2. Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego
1.3.2. Umowa przyrzeczona

II. Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej
2.1. Przedmiot umowy
2.1.1. Zobowiązania dewelopera
2.1.2 Zobowiązania kontrahenta
2.1.3. Precyzyjne określenie świadczenia dewelopera i kontrahenta
2.1.3.1. Nieruchomość jako przedmiot świadczenia dewelopera
2.1.3.2. Roszczenia nabywcy wobec dewelopera z tytułu wad przedmiotu umowy
2.1.3.3. Świadczenie kontrahenta – cena 
2.2. Termin zrealizowania inwestycji
2.3. Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy deweloperskiej
2.3.1. Ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej
2.3.2. Siła wyższa
2.3.3. Zwłoka dłużnika
2.3.4. Kara umowna
2.3.5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
2.3.5.1. Ogólna charakterystyka prawa odstąpienia od umowy
2.3.5.2. Odstąpienie od umowy w wyniku zwłoki dłużnika
2.3.5.3. Rozliczenia stron po odstąpieniu od umowy

III. Umowa o administrowanie nieruchomością
3.1. Ogólne zasady sprawowania zarządu nieruchomością
3.2. Czas trwania zarządu
3.3. Wynagrodzenie

IV. Zanim podpiszesz umowę deweloperską
4.1. Jak sprawdzić wiarygodność dewelopera? (Kryteria wyboru dewelopera)
4.2. Najczęściej spotykane pułapki w umowach deweloperskich
4.3. Niedozwolone klauzule – jak się przed nimi bronić?

V. Przykładowy wzór umowy deweloperskiej

Zakończenie
Bibliografia