KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

E-KSIĄŻKI - Prawo - Cywilne

 • Prawo rzeczowe

  Podręcznik jest przeznaczony szczególnie dla studentów prawa, jak również kierunków administracji i ekonomii, może także służyć słuchaczom studiów podyplomowych z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego oraz pośrednictwa i zarządzania nieruchom...

   
 • Prawa człowieka. Zarys wykładu

  Niniejszy podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów prawa, ale może okazać się przydatny także dla studentów innych kierunków, m. in. administracji, politologii, pedagogiki, psychologii i socjologii. Nie zakłada bowiem, że czyt...

   
 • Prawo o notariacie. Zbiór przepisów

  Zbiór zawiera ustawę - Prawo o notariacie oraz przepisy związkowe i wykonawcze, a także tekst Zielonej Księgi dotyczącej prawa spadkowego i testamentów.Wprowadzenie obejmuje krótki komentarz wraz z przeglądem orzecznictwa Trybunału K...

   
 • Prawo cywilne dla studentów administracji

  Stan prawny na 31.03.2008 r.Podręcznik zawiera podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego. Składa się z pięciu części, z których pierwsze cztery odpowiadają systematyce kodeksu cywilnego, natomiast piąta obejmuje prawo rodzinne i o...

   
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

  Tajemnice przedsiębiorstwa, obejmujące np. plany sprzedażowe, marketingowe, systemy wynagrodzeń lub know-how produkcyjne mają dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa znaczenie strategiczne.Praca przedstawia wszystkie dostępne instr...

   
 • Pisma sądowe w sprawach cywilnych

  Pisma sądowe - 190 kompletnych wzorów z komentarzem wraz z wprowadzeniem do poszczególnych części pracy - dotyczą podstawowych czynności w procesie, postępowaniu nieprocesowym i egzekucyjnym oraz w postępowaniu odwoławczym i wznowieniowym....

   
 • Odsetki cywilnoprawne

  Książka ta stanowi pierwsze w literaturze powojennej monograficzne opracowanie analizujące szczególnego rodzaju świadczenie, jakim są odsetki cywilnoprawne.Przedstawiono w niej genezę odsetek, ich rodzaje i funkcje, charakter prawny opr...

   
 • Prawo bankowe

  Stan prawny na 1.01.2008 r.Polskie prawo bankowe to system wielu aktów prawnych wprowadzających zarówno regulacje o charakterze publicznoprawnym, jaki prywatnoprawnym. Po roku 1989 wprowadzono do niego wiele nowych instytucji prawnych, dost...