KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Deklaracja wekslowa do weksla "in blanco" na zabezpieczenie przyszłych wierzytelności

Opis

W obrocie gospodarczym przedsiębiorcy coraz częściej żądają od kontrahentów, dla zabezpieczenia swych roszczeń, wystawienia tzw. weksla “in blanco”, czyli nie wypełnionego całkowicie dokumentu weksla. Wystawieniu takiego weksla powinna jednak zawsze towarzyszyć tzw. deklaracja wekslowa określająca zakres upoważnienia dla remitenta do wypełnienia weksla, aby chronić w ten sposób wystawcę przed uzupełnieniem weksla niezgodnie z przyjętymi uzgodnieniami.