KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

DOKUMENTY - Umowy - dla każdego

 • Testament własnoręczny (3)

  Testament należy do czynności prawnych formalnych. Nazwą tą określa się czynności, które muszą być dokonane w formie przewidzianej ustawą, a niezachowanie formy powoduje nieważność dokonanej czynności. Podstawowym celem jest, aby moc prawn...

   
 • Umowa renty za wynagrodzeniem

  Umowa renty za wynagrodzeniem

   
 • Testament własnoręczny z wydziedziczeniem

  Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku: 1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, 2. dopu...

   
 • Testament własnoręczny (1)

  Rozporządzić na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Testament może zawierać rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy a testatorem może być wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może go sporządzić a...

   
 • Umowa renty bez wynagrodzenia

  Umowa renty bez wynagrodzenia

   
 • Testament holograficzny

  Testament własnoręczny (holograficzny) powinien być napisany przez testatora odręcznie i opatrzony jego podpisem. Za testament własnoręczny nie będzie uznany dokument sporządzony przez inną osobę a także wydruk tekstu podpisany przez osobę tes...

   
 • Umowa o dział spadku

  Dział spadku może zostać dokonany albo na podstawie umowy pomiędzy spadkobiercami, jeśli są zgodni co do sposobu podziału majątku spadkowego, albo w drodze orzeczenia sądowego, w sytuacji, gdy takiej zgody nie ma między spadkobiercami. Umowa mo...

   
 • Wzór testamentu z wydziedziczeniem

  Wydziedziczenie polega na pozbawieniu przez spadkodawcę w testamencie swoich bliskich – zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Należy je odróżnić od pozbawienia spadkodawcy ustawowego przypadającego mu z ustawy udziału spadkowe...