KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Dni Mahdiego. Zaświaty bw wierzeniach muzułmańskich

  • Typ: eBook w formacie PDF
  • Ilość stron: 120
  • Wersja elektroniczna - pliki PDF do czytania na komputerze
  • Rok wydania: 2008
  • Wysyłka darmowa
  • Wydawca: Armoryka
  • Autor: Andrzej Sarwa
  •  

Streszczenie ebooka

Seria: WIELKA KSIĘGA UMARŁYCH. TOM PIĄTY

Dni Mahdiego, to dni eschatologiczne, nadchodzącego końca świata i sądu ostatecznego. Eschatologia jest częścią doktryny religijnej, która odnosi się do rzeczy ostatecznych w perspektywie indywidualnej - pojedynczego człowieka - jak i kosmicznej - całego świata. Zajmuje się więc zagadnieniem sensu śmierci oraz istotą przyszłego życia, a także kwestiami końca dziejów i obrazem nowego świata. Między innymi zawiera doktryny na temat sądu ostatecznego oraz świata pośmiertnego, w którym dusza odbiera nagrodę lub karę.

Autor opiera swój wykład na podstawowych dla islamu tekstach: Koranie oraz Hadisach, których fragmenty obszernie przytacza. Prezentuje też szkicową historię islamu oraz jego relacje z religią chrześcijańską, szczególnie w odniesieniu do traktowania osoby Jezusa oraz Jego ukrzyżowania i zmartwychwstania.


Spis treści

Mahomet i powstanie islamu

Natura Jezusa według muzułmanów

Człowiek jako jedność psychofizyczna w świetle nauk Koranu

Śmierć

Stan przejściowy – Barzach

Dzień ostatni

Zmartwychwstanie ciał – Haszr

Sąd Ostateczny – Kijama

Aniołowie (mala'ika), duchy (dżinny) i szatani (szejtany)

Piekło (Dżahannam)

Rajski Ogród (Dżanna)