KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

DOKUMENTY

 • Wzór testamentu z wydziedziczeniem

  Wydziedziczenie polega na pozbawieniu przez spadkodawcę w testamencie swoich bliskich – zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Należy je odróżnić od pozbawienia spadkodawcy ustawowego przypadającego mu z ustawy udziału spadkowe...

   
 • Wniosek o dział spadku

  W przypadku gdy do spadku powołanych jest kilku spadkobierców, między nimi powstaje wspólność praw i obowiązków spadkowych, która istnieje aż do dokonania działu spadku. Dział spadku może nastąpić w drodze umowy zawartej między spadkobierc...

   
 • Pozew o ochronę posiadania

  Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie innej osoby, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść takie naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie ...

   
 • Umowa o dzieło - remont mieszkania

  Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Dzieło może mieć charakter materialny, w szczególności może nim być rzecz: np. ubranie, mebel, samochód, ...

   
 • Formularz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

  Formularz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

   
 • Wzór weksla własnego

  Wzór weksla własnego

   
 • Zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia

  Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa. Jeżeli zachodzi potrzeba, można zażądać...

   
 • Umowa o ustanowienie zastawu

  Umowa o ustanowienie zastawu