KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Ewangelia Życia Doskonałego. Piąta Ewangelia

  • Typ: eBook w formacie PDF
  • Ilość stron: 294
  • Wersja elektroniczna - pliki PDF do czytania na komputerze
  • Rok wydania: 2008
  • Wysyłka darmowa
  • Wydawca: Ezoteric
  • Autor: brak
  •  

Streszczenie ebooka

Piąta Ewangelia to Ewangelia Życia Doskonałego będąca pratekstem czterech Ewangelii Kanonicznych, które okaleczone przez przeróbki i fałszerstwa, zatraciły walory wiary-godności. Dlatego Piąta Ewangelia — wierna naukom Jezusa — awansowała do rangi au-torytatywnego przewodnika do wyższego chrześcijaństwa.

Znacznie starsze niż uznane teksty kanoniczne są fragmenty Ewangelii, które w ostat-nim stuleciu ujrzały światło dzienne dzięki wykopaliskom i znaleziskom, tzw. Logia albo Agrapha. Przede wszystkim nie zostały one skorygowane. Porównanie starych fragmen-tów z niniejszym tekstem potwierdziło zaskakujący fakt, że wiele informacji, znajdujących się w Ewangelii Życia Doskonałego prawie dosłownie występuje w starych dokumentach, podczas gdy w oficjalnie uznanych Ewangeliach ich nie ma. Chodzi tu o szczególnie ważne przekazy, takie jak poczęcie, chrzest Jezusa, zakaz ofiary zwierząt. Te pośrednie dowody zostały zaznaczone w postaci przypisów wraz z odpowiadającym mu fragmentem tekstu.