KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Fundacje i stowarzyszenia - zasady funkcjonowania i opodatkowania

Streszczenie ebooka

Niniejsze opracowanie stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym - problematyki funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. Są to formy prawne organizacji pozarządowych, które zdecydowanie najczęściej występują w obrocie społeczno - gospodarczym. Przede wszystkim przedstawiono tu podstawowe zasady i procedury zakładania fundacji i stowarzyszeń wraz ze wskazaniem praktycznych elementów przedmiotowej tematyki, w tym określenie zakresu możliwości fundacji i stowarzyszeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Dalsza część opracowania zawiera omówienie zasad polityki rachunkowości, obowiązków sprawozdawczych oraz praktyczne ujęcie schematów księgowania, w tym przykładowy plan kont.

Ponadto załączone zostały przykładowe wzory podstawowych dokumentów i aktów wewnętrznych wykorzystywanych w fundacjach i stowarzyszeniach (np. akty ustanawiające, statut, uchwały organów wewnętrznych, protokoły posiedzeń).

W związku z faktem, że przedmiotowa publikacja nie stanowi wyczerpującego omówienia rzeczonej problematyki, wskazano również podstawowe źródła prawa regulujące wskazaną tematykę.

Tematyka:

  • definicja, cele i sposoby powoływania fundacji i stowarzyszeń
  • elementy i treści statutu tych organizacji warunki konieczne do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
  • kwestie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, majątku, łączenia z innymi podmiotami, jak również likwidacji
  • nadzór i kontrola funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń
  • polityka rachunkowości, zasady księgowania