KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Jak odzyskać pieniądze w sądzie

Streszczenie ebooka

Masz dłużnika, który nie oddaje Twoich pieniędzy?

Prowadzisz działalność gospodarczą?

A może dopiero w przyszłości będziesz wierzycielem?

W każdym z tych przypadków poradnik \"Jak odzyskać pieniądze w sądzie\" jest dla Ciebie niezbędny.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że dłużnik nie regulujący swoich zobowiązań to dla wierzyciela ogromny problem. Zaległości w zapłacie za towary i usługi to codzienność każdego przedsiębiorcy. Jeżeli dłużnik nie spłaca swoich zobowiązań, to wcześniej czy później powstanie konieczność dochodzenia zapłaty przed sądem.

Z poradnika \"Jak odzyskać pieniądze w sądzie\" dowiesz się jak należy postępować, gdy należności pieniężnych dochodzisz przed sądami powszechnymi:

  • w postępowaniu nakazowym,
  • w postępowaniu upominawczym,
  • w postępowaniu uproszczonym,
  • w postępowaniu w sprawach gospodarczych.
Są to postępowania, w których najczęściej dochodzi się zapłaty należności pieniężnych.

Zacznij radzić sobie z dłużnikami i już teraz zamów ten praktyczny poradnik.

Spis treści

Wstęp
1. Jak postępować, by dochodzenie należności w sądzie było łatwiejsze.
1.1. Umowa - zawierajmy umowy na piśmie
1.2. Pamiętajmy o podpisywaniu faktur VAT przez nabywców
1.3. Faktura VAT jako dowód dostarczenia towaru lub wykonania usługi.
1.4. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej
1.5. Numer PESEL osoby fizycznej
1.6. Wybór sądu
1.7. Sposób płatności faktury - \\\"płatność gotówką\\\"
1.8. Odsetki - pamiętajmy o odsetkach
1.8.1. Co istotnego dla przedsiębiorców wynika z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?
1.8.2. Jakie transakcje są transakcjami handlowymi?
1.8.3. Kiedy nie stosuje się ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?
1.8.4. Wysokość odsetek ustawowych
1.9. Co robić gdy kontrahent nie płaci?
1.9.1. Wezwanie do zapłaty
2. Postępowanie zabezpieczające - czyli co zrobić żeby dłużnik nie wyprowadził majątku
2.1. Tytuł zabezpieczający - na wniosek i z urzędu
2.2. Zabezpieczenie na majątku wspólnym małżonków
2.3. W jakich sprawach i kiedy można ubiegać się o udzielenie zabezpieczenia
2.4. Jakie są sposoby zabezpieczania roszczeń pieniężnych
2.5. Jakie są sposoby zabezpieczania roszczeń niepieniężnych
2.6. W którym sądzie należy ubiegać się o udzielenie zabezpieczenia
2.7. Wymogi formalne wniosku o udzielenie zabezpieczenia
2.8. Czy dłużnik może podważać tytuł zabezpieczający?
2.9. Kiedy zabezpieczenie upada - czyli kiedy zabezpieczenie się kończy
3. Postępowanie sądowe
3.1. Do jakiego sądu wnieść pozew?
3.1.1. Właściwość sądowa ze względu na wartość przedmiotu sporu
3.1.2. Właściwość miejscowa sądu
3.2. Wartość przedmiotu sporu - jak się ją oblicza?
3.3. Należności uboczne - odsetki i inne
3.4. Przedsiębiorca w postępowaniu w sprawach gospodarczych - uiszczanie opłat i braki  formalne pism
3.5. Braki formalne pism procesowych i nie uiszczenie opłaty sądowej
4. Ile trzeba zapłacić za wniesienie pozwu?
4.1. Opłata stała
4.2. Opłata stosunkowa
4.3. Opłata podstawowa
4.4. Opłata tymczasowa
4.5. Wysokość opłaty sądowej od konkretnego pisma
4.6. Opłaty sądowe w postępowaniu uproszczonym
4.7. Sposoby uiszczania opłaty sądowej
4.7.1. Opłata w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów sądu
4.7.2. Opłata w formie wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu
4.7.3. Opłata w formie znaków opłaty sądowej
4.7.4. Co zrobić jeżeli nie wiemy jaka jest prawidłowa wysokość opłaty sądowej?
4.8. Zwolnienie od kosztów sądowych
4.9. Umorzenie, rozłożenie kosztów na raty i odraczanie terminu zapłaty należności sądowych
5. Postępowanie nakazowe
5.1. Zalety postępowania nakazowego
5.2. Kiedy wszcząć postępowanie nakazowe?
5.3. Co musi zawierać pozew w postępowaniu nakazowym - wymogi formalne pozwu
5.4. Jakie wnioski można jeszcze zawrzeć w pozwie?
5.5. Co sąd może postanowić po otrzymaniu naszego pozwu?
5.6. Co będzie się działo po złożeniu pozwu?
5.7. Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym - tytułem zabezpieczenia
5.8. Klauzula wykonalności niezbędna do prowadzenia egzekucji
5.9. Co zrobić aby uzyskać klauzulę wykonalności?
6. Postępowanie upominawcze
6.1. Kiedy wszcząć postępowanie upominawcze?
6.2. Do jakiego sądu wnieść pozew? Jaka ma być zawartość pozwu? Jaka będzie opłata sądowa?
6.3. Kiedy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie może być wydany?
6.4. Otrzymaliśmy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym - co dalej?
6.5. Cechy postępowania upominawczego
7. Postępowanie uproszczone
7.1. Kiedy musimy obowiązkowo dochodzić naszych roszczeń w postępowaniu uproszczonym?
7.2. Trudności na jakie napotykamy w postępowaniu uproszczonym
8. Postępowanie w sprawach gospodarczych
8.1. Jakie sprawy są sprawami gospodarczymi?
8.2. Które podmioty są przedsiębiorcami?
8.3. Jakie sprawy nie są sprawami gospodarczymi?
8.4. Do którego sądu wnieść pozew?
8.5. Obowiązek podawania wszystkich twierdzeń i dowodów w pozwie
8.6. Specyficzne regulacje związane z szybkością postępowania w sprawach gospodarczych
8.7. Pomyłka co do osoby pozwanego albo innych osób i ich skutki
8.8. Brak pouczeń - czyli radź sobie sam
8.9. Zawieszenie postępowania
8.10. Niemożność doręczenia nakazu zapłaty
8.11. Braki formalne pozwu oraz innych pism procesowych i skutki tych braków
8.12. Obowiązek dołączania do pozwu odpisu z KRS lub odpisu z ewidencji działalności gospodarczej
8.13. Obowiązek dołączania wezwania do zapłaty
8.14. Powództwo wzajemne
8.15. Potrącenie
8.16. Dowód z przesłuchania stron
8.17. Wyrok na posiedzeniu niejawnym
8.18. Wyrok tytułem zabezpieczenia
8.19. Wyrok zaoczny
8.20. Niemożność wznowienia postępowania
8.21. Skarga kasacyjna w postępowaniu w sprawach gospodarczych
Podsumowanie
Zakończenie
Podstawa prawna