KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Jak szybko i niewielkim kosztem odzyskać pieniądze od dłużnika w sądzie

Streszczenie ebooka

Gdy polubowne odzyskiwanie należności nie zakończyło się sukcesem, stajesz przed koniecznością wszczęcia postępowania sądowego o zapłatę. Zapoznaj się ze wskazówkami zawartymi w naszym poradniku. Postępowanie nakazowe jest najszybszym i najtańszym sposobem odzyskania należności na drodze sądowej.
Najszybsze - bo nie ma w nim konieczności przeprowadzania rozprawy, powoływania świadków lub przedstawiania innych dowodów niż dokumenty.
Najtańsze - bo płacisz tylko 1/4 tej opłaty, którą musiałbyś uiścić w postępowaniu procesowym.

Z poradnika dowiesz się m.in.

    * kiedy możesz skierować sprawę przeciwko dłużnikowi do postępowania nakazowego, aby szybciej odzyskać swoje należności
    * co zrobić, gdy otrzymawszy już nakaz zapłaty, aby Twój dłużnik nie utrudniał Ci skutecznej egzekucji Twoich pieniędzy z jego majątku

Poradnik uwzględnia wszystkie zmiany ważne dla przedsiębiorców, jakie wprowadziła nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 20 marca 2007 r.