KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Kościół a masoneria

  • Typ: eBook w formacie PDF
  • Ilość stron: 168
  • Wersja elektroniczna - pliki PDF do czytania na komputerze
  • Rok wydania: 2009
  • Wysyłka darmowa
  • Wydawca: Salwator
  • Autor: Zbigniew Suchecki
  •  

Streszczenie ebooka

Książka franciszkanina, ojca Zbigniewa Sucheckiego jest studium o wolnomularstwie opracowanym z punktu widzenia prawa kanonicznego. Autor przedstawia w niej chronologię stosunków między Kościołem a masonerią oraz omawia starannie poszczegól­ne dokumenty im poświęcone. Poruszając kwestie dotyczące prób porozumienia między Lożą a Kościołem, zwraca uwagę zarówno na odmienność światopoglądu obu tych instytucji, jak i na zbieżność wielu wyznawanych przez nie poglądów.

Spis treści

>Onorato Bucci PREZENTACJA [5]/ >WSTĘP [13]/ >I. POWSTANIE MASONERII WSPÓŁCZESNEJ [17]/ 1. Podstawowe dewiacje Wielkiego Wschodu Francji [18]/ 2. Antyklerykalizm masonerii łacińskiej [20]/ 3. Podstawowe potępienia masonerii [21]/ >II. ŹRÓDŁA KANONU 2335 KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO Z 1917 ROKU [23]/ >III. STANOWISKO KOŚCIOŁA W DOKUMENTACH KONGREGACJI NAUKI WIARY [31]/ 1. Deklaracja Kongregacji Świętego Oficjum (z 20 kwietnia 1949 roku) [31]/ 2. Negatywna opinia Kościoła w sprawie stowarzyszeń masońskich [33]/ 3. Przynależność katolików do stowarzyszeń masońskich (z 18 lipca 1974 roku) [34]/ 4. Deklaracja w sprawie zapisywania się wiernych do sekt masońskich [35]/ 5. Wyjaśnienie stanowiska Kościoła w sprawie przynależności katolików do stowarzyszeń masońskich... [36]/ 6. Oświadczenie Konferencji Episkopatu Niemiec w sprawie przy należności katolików do masonerii... [36]/ 7. Akty i dokumenty zebrania plenarnego Papieskiej Komisji do spraw Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku [43]/ 8. Votum P. Stephana Gómeza OP [52]/ 9. Deklaracja o ekskomunice, której podlegają katolicy należący do sekt masońskich lub podobnych stowarzyszeń [58]/ 10. Beatyfikacja Giovaniego Marii Gallota [59]/ 11. Dyskusja nad kanonem 2335 kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku [61]/ 12. Deklaracja o stowarzyszeniach masońskich [70]/ 13. Niezgodność pomiędzy wiarą chrześcijańską a masonerią [73]/>ZAKOŃCZENIE [74]/ >ANEKS [89]/ >BIBLIOGRAFIA [145]/