KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Misterium chrześcijańskiego ołtarza

  • Typ: eBook w formacie PDF
  • Ilość stron: 328
  • Wersja elektroniczna - pliki PDF do czytania na komputerze
  • Rok wydania: 2009
  • Wysyłka darmowa
  • Wydawca: Salwator
  • Autor: Bogusław Nadolski
  •  

Streszczenie ebooka

W literaturze światowej są liczne opracowania dotyczące znaczenia ołtarza w różnych religiach przedchrześcijańskich, w Biblii oraz w Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich.  Dla polskiego czytelnika, nawet teologa, a także duszpasterza, są one jednak mało dostępne, a często ze względu na zbyt specjalistyczne ujęcie poruszanych w nim zagadnień, zbyt trudne w odbiorze. Dlatego książka znanego teologa liturgisty ks. prof. Bogusława Nadolskiego (właściwy tytuł) jest bardzo potrzebna i pożyteczna dla teologów i duszpasterzy, projektantów i budowniczych nowych kościołów oraz dla tych wszystkich, którzy gromadzą się na wspólną modlitwę w kościołach, by lepiej rozumieli symbole i funkcję ołtarza.

ks. dr hab. Czesław Krakowiak, KUL

Nie sposób byłoby mówić o ołtarzu chrześcijańskim, gdyby nie ukazać jego fenomenu historycznego w kulturze i kulcie greckim oraz rzymskim. Autor umiejętnie przedstawia te starożytne zjawiska. Wybitny polski liturgista rysuje tło ołtarza w tradycji Starego Przymierza, aby później wydobyć zasadniczą różnicę teologiczną ołtarza chrześcijańskiego. Należy zauważyć, że przedstawiona problematyka jest bardzo mocno osadzona w źródłach patrystycznych i liturgicznych.

ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC

   

Spis treści

>SŁOWO WSTĘPNE [5]/ >Ołtarz i jego znaczenie w historii religii starożytnej Grecji i Rzymu [17]/ Rodzaje ołtarzy [22]/ Charakterystyka ołtarza [26]/ Funkcje ołtarza [45]/ >Ołtarz w Biblii [49]/ Pierwsze Przymierze [49]/ Nowe Przymierze [65]/ >Ołtarz chrześcijański [71]/ Nazwy ołtarza [74]/ Tworzywo ołtarza [88]/ Rodzaje ołtarza [95]/ Formy ołtarza [109]/ Ołtarz i tabernakulum [115]/ Liczba ołtarzy [141]/ Umiejscowienie ołtarza [147]/ Wyposażenie ołtarza [153]/ Rozbudowa ołtarza [165]/ >"Ołtarz Kościoła jest wspaniały (godny podziwu)" – natura i godność ołtarza, jego symbolika oraz wyrazy czci i szacunku [179]/ Przejawy szacunku względem ołtarza i jego sakralność  [179]/ Symbolika ołtarza [195]/ Formy uczczenia ołtarza w liturgii [206]/ Okadzanie ołtarza [212]/ Symbolika pocałunku ołtarza [213]/ >Ołtarz po Soborze Watykańskim II [217]/ Posoborowe wymagania dotyczące ołtarza [220]/ >Estetyka i poetyka ołtarza – "mistagogia w kamieniu" [235]/ >Dedykacja i błogosławieństwo ołtarza [261]/ Problem terminologii [261]/ Od kiedy poświadczony jest obrzęd poświęcenia ołtarza w chrześcijaństwie? [266]/ Narastanie elementów obrzędu poświęcenia ołtarza [277]/ Obrzęd poświęcenia ołtarza z 1977 r. i jego charakterystyczne cechy [285]/ >Sakralność ołtarza a duszpasterstwo [293]/ >STRESZCZENIE [309]/ >SUMMARY [310]/ >WYKAZ SKRÓTÓW BIBLIOGRAFICZNYCH [311]/ >WYBRANE POZYCJE BIBLIOGRAFICZNE [315]/