KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Moje "ja" i szkoła integracyjna. Zjawiska ukrytego programu w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych

  • Typ: eBook w formacie PDF
  • Ilość stron: 256
  • Wersja elektroniczna - pliki PDF do czytania na komputerze
  • Rok wydania: 2008
  • Wysyłka darmowa
  • Wydawca: Impuls
  • Autor: Andrzej Lis-Kujawski
  •  

Streszczenie ebooka

Książka przedstawia problematykę ukrytego programu szkoły integracyjnej z perspektywy interakcyjnej. W kontekście rozwoju i coraz większego znaczenia szkolnictwa integracyjnego w Polsce opracowanie naświetla ten słabo zbadany do tej pory aspekt jego funkcjonowania.

Publikacja konsekwentnie stara się powiązać problematykę ukrytego programu szkoły z zagadnieniami psychologicznego wpływu, jaki wywiera on na uczniów z niepełnosprawnościami oraz na ich myślenie o sobie oraz własnej niepełnosprawności.

Wnioski i diagnoza sytuacji opierają się na bezpośrednich relacjach osób zaangażowanych w realizację edukacji integracyjnej – nauczycieli szkoły integracyjnej oraz uczących się w niej niepełnosprawnych uczniów (czyli odbiorców ukrytego programu) oraz badaniach dotyczących ich percepcji zjawisk oraz reakcji psychologicznych. Prawdopodobnie jest to pierwsza przeprowadzona w taki sposób – jak najbardziej konkretny, a nie abstrakcyjny i czysto teoretyczny - próba zbadania zjawiska ukrytego programu w szkolnictwie integracyjnym.

Spis treści

>Wstęp [9]/ >Rozdział I Integracja osób niepełnosprawnych w szkolnictwie. Idea czy szansa? [13]/ Rozdział II Ukryty program – między wiarą, wiedzą i nauką [23]/ 1. Jeden ukryty program czy wielość spraw ukrytych? [24]/ 2. Co badać, aby badać ukryty program? [25]/ 3. Jak bardzo ukryty jest ukryty program? [26]/ 4. Ukryty program – wina nauczycieli? [27]/ 5. Szczególny ukryty program w szczególnej szkole? [30]/ 6. Ukryty program z perspektywy interakcyjnej [32]/ >Rozdział III "Łapanie ducha". W poszukiwaniu ukrytego programu integracji w szkolnictwie [37]/ 1. Program ukryty za zachowaniami nauczycieli [38]/ 2. Program ukryty za ocenianiem [39]/ 3. Program ukryty za codziennością szkolną [41]/ 4. Program ukryty za działaniem instytucji [43]/ 5. Wpływ ukrytego programu [44]/ >Rozdział IV Obraz siebie osoby niepełnosprawnej – uwarunkowania psychospołeczne [51]/ 1. "Ja" – obraz, struktura, wiedza czy tożsamość? [52]/ 2. Obraz siebie – szersze ramy [54]/ 3. Rozwój obrazu siebie – ciągłość czy rozbite zwierciadło? [56]/ 4. "Ja" podobny czy "ja" różny? [58]]/ 5. "Ja" zaradny czy bezradny? [60]/ 6. "Ja" bez wartości? [61]/ >Rozdział V Metodologiczne podstawy badań własnych [65]/ 1. Sposób rozumienia zjawiska ukrytego programu [66]/ 2. Cel i przedmiot badań [66]/ 3. Problemy i hipotezy badawcze [67]/ 4. Wskaźniki ukrytego programu [69]/ 5. Metody, techniki i narzędzia badawcze [70]/ 6. Opis procedury badawczej [72]/ 7. Metody analizowania danych [74]/ >Rozdział VI Zjawiska ukrytego programu na podstawie narracji pracowników szkoły [75]/ 1. Niejawne aspekty przyjmowania uczniów niepełnosprawnych do szkoły [75]/ 2. Program deklarowany przez nauczycielki [78]/ 3. Niejawne aspekty oceniania i stawiania wymagań [82]/ 4. Program ukryty za organizacją lekcji [93]/ 5. Niejawne aspekty komunikacji z uczniami niepełnosprawnymi [101]/ 6. Poruszanie spraw związanych z niepełnosprawnością podczas lekcji i sposób mówienia o niepełnosprawności [104]/ 7. Organizowanie pomocy dla uczniów niepełnosprawnych [107]/ 8. Program ukryty za pełnieniem ról szkolnych [111]/ 9. Program ukryty za zatrudnianiem nauczycieli i rozwiązaniami praktycznymi życia szkolnego [114]/ 10. Podsumowanie i interpretacja [118]/ >Rozdział VII Zjawiska ukrytego programu na podstawie narracji niepełnosprawnych uczniów [121]/ 1. Stosunek niepełnosprawnych uczniów do szkoły [122]/ 2. Niejawne aspekty stawiania wymagań i oceniania – perspektywa uczniów niepełnosprawnych [122]/ 3. Niejawne aspekty prowadzenia lekcji - perspektywa uczniów niepełnosprawnych [136]/ 4. Sposób mówienia o niepełnosprawności – perspektywa uczniów niepełnosprawnych [150]/ 5. Uczniowie niepełnosprawni wobec pełnienia funkcji w szkole i klasie [154]/ 6. Uczniowie niepełnosprawni wobec niektórych rozwiązań funkcjonowania szkoły [158]/ 7. Szczególne problemy uczniów niepełnosprawnych [167]/ 8. Zjawiska ukrytego programu z perspektywy rodziców [171]/ >Rozdział VIII Przejawy ukrytego programu w szkole integracyjnej [181]/ >Rozdział IX Obraz siebie uczniów niepełnosprawnych – ujęcie interakcyjne [191]/ 1. "Ja" podobny czy "ja" różny? – rola ucznia [192]/ 2. "Ja" podobny czy "ja" różny? – inne role szkolne [197]/ 3. "Ja" zaradny czy "ja" bezradny? [210]/ 4. "Ja" bez wartości? [212]/ >Podsumowanie i zakończenie [217]/ >Summary [223]/ >Bibliografia [225]/ >Dodatki [233]/