KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Nowy marketing

  • Typ: eBook w formacie PDF
  • Ilość stron: 176
  • Wersja elektroniczna - pliki PDF do czytania na komputerze
  • Rok wydania: 2008
  • Wysyłka darmowa
  • Wydawca: VFP Communications
  • Autor: Dominik Kaznowski
  •  

Streszczenie ebooka

To publikacja, która w przystępny sposób przedstawia narzędzia marketingu online. Autor opisuje wpływ nowych mediów na postawy i zachowania konsumentów oraz konsekwencje tych zmian dla tradycyjnego marketingu.

Spis treści

Wstęp

I. Jak internet wpływa na zmiany postaw konsumenckich?

1. Zmiana zachowań konsumentów
2. Rozwój trendu web 2.0
3. Zmiana konsumpcji mediów

II. Strategie internetowe

1. Uwarunkowania budowy serwisu
2. Marka w internecie
3. Podsumowanie

III. Zasięg internetu

1. Sposób łączenia się z internetem
2. Dostęp do internetu na świecie
3. Wpływy kultury na sposób korzystania z sieci
4. Definicja internauty
5. Wzrost zasięgu internetu
6. Rola przeglądarek internetowych
7. Wpływ rozwoju rynku komputerowego na poziom dostępu do sieci
8. Podsumowania

IV. Rodzaje podmiotów działających w internecie

1. Portale
2. Wortale
3. Agencje interaktywne
4. Domy mediowe
5. Sieci reklamowe
6. Firmy badawcze
V. Wyszukiwarki
1. Przyszłość wyszukiwarek
2. Prawo autorskie a wyszukiwarki
3. Pojęcie click fraud
4. Uwarunkowania reklamy w wyszukiwarkach

VI. Web 2.0 i treści tworzone przez użytkowników

1. Blogi
- Blogi firmowe
- Blogi a konsumpcja mediów
2. Użytkownicy jako producenci treści
- Wpływ Web 2.0 na zmiany w mediach
- Nowe media, stare media
3. Społeczności w internecie
- Związek społeczności z rozwojem internetu
- Zmiany postaw konsumenckich
- Społeczności tematyczne i lokalne
- Serwisy społecznościowe i czas korzystania z internetu
4. Demokratyzacja marketingu
- Second Life i MySpace
- Wirtualny i realny świat konsumenta
- Reklama w serwisach społecznościowych
5. Polscy użytkownicy serwisów społecznościowych

VII. Wpływ rozwoju internetu na media tradycyjne

1. Magazyny
2. Prasa
3. Radio

VIII. Telewizje internetowe

1. Joost, lider rewolucji
2. Google i YouTube
3. Modele funkcjonowania telewizji internetowych
4. Wideo i podcast

IX. Czas w internecie

1. Europa
2. Zmiany w czasie korzystania z sieci

X. Badania internetu

1. Megapanel
2. Podstawowe wskaźniki analizy rynku internetowego
3. Ranking polskich witryn internetowych
4. Zmieniające się uwarunkowania realizacji badań internetu
5. Podział badań internetu
6. Badania jakościowe i ilościowe
7. Badanie efektywności kampanii reklamowych
8. Badania kwestionariuszowe realizowane w internecie

XI. Rynek reklamy internetowej

1. Rynek reklamy internetowej na świecie
2. Rynek reklamy w Polsce
2. Wartość rynku reklamy online w Polsce
4. Nowe segmenty reklamy

XII. Działania promocyjne w internecie

1. Cele kampanii internetowych
2. Pomiar efektywności
3. Reklama graficzna
- Formy graficzej reklamy internetowej
- Standardy reklamowe
- Formaty i charakterystyka reklamy graficznej
- Wybór form reklamowych
- Monitoring efektywności
- Efektywność reklamy internetowej
4 Reklama w wyszukiwarkach
- Znaczenie kontekstu przekazu reklamowego
- Znaczenie odpowiedniego momentu emisji reklamy
- Efektywność reklamy wyszukiwarkowej
- Optymalizacja kampanii realizowanych w wyszukiwarce
5. Ogłoszenia internetowe
- Informacja o produkcie
- Nieruchomości
- Motoryzacja
- Turystyka
- Rekrutacja
6. Reklama wideo
- Zastosowania reklamy wideo
- Streaming
7. Reklama w poczcie elektronicznej
- E-mail marketing
- Reklama w newsletterach
8. Reklama dźwiękowa
9. Sponsoring
10. Inne formy promocji w internecie

XIII. Planowanie kampanii w internecie

1. Definiowanie grup docelowych
2. Ustalanie celów kampanii
3. Etapy realizacji kampanii
4. Dobór witryn i nośników
5. Pojęcie zasięgu kampanii
6. Targetowanie

XIV. Kim są polscy użytkownicy internetu?

1. Segmentacja użytkowników
2. Status społeczny
3. Wiek internautów
4. Płeć
5. Geografia internetu
6. Segmentacja na potrzeby marketingu
7. Segmentacja behawioralna

XV. Zakup powierzchni reklamowej

1. Modele zakupu powierzchni w internecie
2. Modele emisji

XVI. Sposoby pomiaru efektywności kampanii internetowych

1. Wskaźnik CTR
2. Częstotliwość emisji
3. Uwarunkowania pomiaru efektywności

XVII. Przyszłość internetu

XVIII. Źródła