KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Ochrona praw jednostek w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi

  • Typ: eBook w formacie PDF
  • Ilość stron: 450
  • Wersja elektroniczna - pliki PDF do czytania na komputerze
  • Rok wydania: 2007
  • Wysyłka darmowa
  • Wydawca: Wolters Kluwer
  • Autor: Krzysztof Scheuring
  •  

Streszczenie ebooka

"Przedmiotem niniejszej pracy będzie przedstawienie praw i obowiązków jednostek w kontekście ich pozycji w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi. Podstawowym powodem, dla którego autor postanowił zmierzyć się z tytułową problematyką, jest kluczowa ranga, jaką kwestii mechanizmów ochrony praw podmiotowych oraz środków z nią związanych przypisuje się w każdym systemie prawnym.

Problem ten wydaje się tym istotniejszy, jeśli dotyczyć ma ponadnarodowego systemu prawnego stanowiącego swoisty fenomen w całej historii prawa, i to w skali ogólnoświatowej. Nie bez znaczenia był tutaj aspekt praktyczny, jaki analizowane zagadnienia odgrywają w obrocie prawnym państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dowodem tego niech będzie fakt, że prezentowane w pracy wywody w przeważającej mierze mają realną podstawę w praktyce obrotu, a powołane w niej orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji nie powstało in abstracto, lecz dotyczyło konkretnych sporów wynikłych w toku stosowania przepisów prawa wspólnotowego, stanowiąc odpowiedź na rzeczywiste problemy aplikacyjne jednostek dochodzących swych roszczeń przed sądami wspólnotowymi."