KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Odnowienie świadczenia

Opis

Strony umowy mogą zgodnie postanowić, ze w celu umorzenia dotychczasowego zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie, albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej. Skutkiem tzw. odnowienia jest wygaśnięcie dotychczasowego zobowiązania.