KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania

  • Typ: eBook w formacie PDF
  • Ilość stron: 294
  • Wersja elektroniczna - pliki PDF do czytania na komputerze
  • Rok wydania: 2007
  • Wysyłka darmowa
  • Wydawca: Wolters Kluwer
  • Autor: Paweł Cioch
  •  

Streszczenie ebooka

W monografii omówiona została problematyka odpowiedzialności państwa za niesłuszne skazanie. Zważywszy na fakt, że ostatnie kompleksowe opracowania tej instytucji pochodzą jeszcze z lat 60. XX w. i dotyczą przedwojennego stanu prawnego, autor podjął próbę ukazania całosci tej ważnej problematyki.

Poddaje on analizie obowiązujące uregulowania konstytucyjne, ustawowe oraz międzynarodowe. Ze względu na omówienie bogatego dorobku judykatury oraz liczne propozycje interpretacyjne praca ma także walor praktyczny. Szczegółowo zostały przedstawione kwestie nie tylko materialnoprawne (w tym problem osób poszkodowanych wyrokami skazującymi w okresie stalinowskim), ale także proceduralne - nie wyłączając postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Monografia zawiera również rys historyczny omawianej instytucji oraz elementy prawnoporównawcze z uwzglednieniem unormowań niemieckich i amerykańskich.