KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania prawa do renty z powodu niezdolności do pracy

Opis

Decyzje organów rentowych w sprawach z zakresu przyznawania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy są poddane kontroli sądowej. Kontrolę tą sprawują sądy okręgowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania skarżącego, na skutek odwołania wniesionego w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie sądowe wolne jest od opłat.