KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Odwołanie testamentu

Opis

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać cały testament jak i poszczególne jego postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić zarówno poprzez sporządzenie nowego testamentu, zniszczenie testamentu bądź pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność, bądź w ten sposób, że w testamencie zostaną dokonane zmiany, z których będzie wynikała wola odwołania jego postanowień. Testament można odwołać w innej formie niż ta, w której został sporządzony. Możliwe jest więc odwołanie testamentu sporządzonego u notariusza zwykłą formą pisemna. Odwołanie testamentu nie wymaga użycia ściśle określonych słów, takich jak np. „anuluję”, „unieważniam”, „odwołuję”.