KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - formularz ZP-250

Opis

Zamawiający ma również obowiązek publikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o udzielonych przez niego zamówieniach publicznych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 60.000 euro. Jeżeli całkowita wartość zamówienia nie przekracza 130.000 euro w przypadku dostaw lub usług oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych, ogłoszenie sporządza się na urzędowym formularzu ZP-250 i przesyła do Urzędu Zamówień Publicznych.