KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Oświadczenie o objęciu udziału w podwyższonym kapitale zakładowym przez dotychczasowego wspólnika

Opis

Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego (chyba że podwyższenie kapitału nie stanowi zmiany umowy spółki lub podwyższenie kapitału następuje ze środków pochodzących z kapitału zapasowego lub z kapitałów rezerwowych).