KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

Opis

Oboje małżonkowie, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, mają obowiązek utrzymywać rodzinę, którą założyli. Gdy jedno z nich z tego obowiązku się nie wywiązuje, można zwrócić się do sądu. Najczęściej przed sądem dochodzi się alimentów na poszczególnych członków rodziny. Można jednak wnosić o zasądzenie jednej kwoty dla całej rodziny, w tym także dla osoby pozwanej. Poniżej znajduje się przykład pozwu z takim właśnie żądaniem.