KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł

Opis

W przypadku, gdy zobowiązany do alimentów żąda ustalenia, iż obowiązek alimentacyjny wygasł, obowiązany jest złożyć pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł – do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów, w tym przypadku pozwanego. Przesłanką uzasadniającą powództwo o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł, jest uzyskanie przez uprawnionego samodzielności. Poniżej podajemy wzór pozwu o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł.