KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Pozew wzajemny - formularz "PW"

Opis

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym zarówno pozew jak i pozew wzajemny winny zostać sporządzone na urzędowym formularzu. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi brak formalny, o którego uzupełnienie wzywa sąd w terminie tygodniowym od dnia otrzymania wezwania.