KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

E-KSIĄŻKI - Prawo - Pozostałe

 • Fundacje i stowarzyszenia - zasady funkcjonowania i opodatkowania

  Niniejsze opracowanie stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym - problematyki funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. Są to formy prawne organizacji pozarządowych, które zdecydowanie najczęściej występują w obrocie społe...

   
 • Samorząd terytorialny

  W niniejszej książce autor przedstawia tematykę przemian ustrojowych, jakim stale podlega współczesny samorząd terytorialny. Szczególną uwagę zwraca przy tym na zasadnicze reformy strukturalne dokonane w polskim samorządzie terytorialnym w latac...

   
 • Prawo o ruchu drogowym. Komentarz

  Stan prawny na 10.04.2008 r.Kompleksowe opracowanie zagadnień ruchu drogowego.Autor, komentując poszczególne przepisy nie ograniczył się tylko do wyjaśnienia mogących się nasunąć wątpliwości, ale też wskaza...

   
 • Prawo wekslowe i czekowe i inne akty prawne

  Stan prawny na 15.04.2008 r.Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r.Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282; zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 73, poz. 501)

   
 • Prawo prasowe. Komentarz

  Stan prawny na 15.03.2008 r.W książce przystępnie omówiono przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe, uwzględniając ich aktualną wykładnię, opartą na dorobku nauki i orzecznictwie. Atutem książki j...

   
 • Prawo ochrony środowiska. Komentarz

  Stan prawny na 1.05.2008 r.Ochrona środowiska jest jednym z poważniejszych problemów współczesnych społeczeństw, a jego rozwiązanie wymaga pogodzenia rozwoju cywilizacyjnego z koniecznością zachowania otaczającego n...

   
 • Auto - poradnik kompletny

  Poradnik kompletny "Auto". W pierwszej części w sposób wyczerpujący przedstawiono zagadnienia dotyczące prawa jazdy, w tym m.in. kategorie prawa jazdy i warunki ich uzyskania oraz rodzaje egzaminów. W drugiej części omówiono kwestie z...

   
 • Prawo do prywatności a interes publiczny

  Książka dotyczy jednego z najważniejszych praw obywatelskich, jakim jest prawo do prywatności i jego miejsca w prawie publicznym. Autor opisuje próby zdefiniowania sfery objętej tym prawem, stara się również odpowiedzieć na pytanie, jakie warto...