KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

E-KSIĄŻKI - Prawo - Pozostałe

 • Doradca prawny w zarządzaniu nieruchomościami nr 1 (maj 2008)

  Miesięcznik zapewniający bezpieczeństwo prawne w zarządzaniu nieruchomościami poprzez: zastosowanie we własnej praktyce procedur i schematów opracowanych przez ekspertów, postępowanie zgodnie z prawem tzn.: znajomość przepisów prawnych, a zwł...

   
 • Ujednolicone przepisy oświatowe

  W książce można znaleźć ujednolicone teksty ustaw: •    ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; •    ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; •    ustawy z dnia 26 paźdz...

   
 • Dotacje UE w inwestycjach ekologicznych Polski

  Członkostwo w Unii Europejskiej daje nam olbrzymią szansę na poprawę stanu środowiska przyrodniczego, co korzystnie wpłynie na nasze życie i zdrowie. Przyjęcie rygorystycznych wymogów unijnych w zakresie ochrony środowiska i następnie wdraż...

   
 • Dotacje UE na rozwoj odnawialnych zrodeł energii w Polsce

  Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym świata, przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszcz...

   
 • Vademecum beneficjenta. Działanie 2.3. SPO WKP

  Książka powstała z myślą o przedsiębiorcach aktywnie uczestniczących w procesie aplikowania o dotacje w ramach Działania 2.3 SPO WKP. Zredagowana w formie poradnika ma za zadanie pomóc Beneficjentom prawidłowo rozliczyć realizowany projekt. Szc...

   
 • Dotacje UE do gospodarki odpadami medycznymi w Polsce

  W ostatnich latach w prawodawstwie Unii Europejskiej wprowadzono wiele ustaw i rozporządzeń bezpośrednio dotyczących postępowania z wytwarzanymi odpadami, do których musi dostosować się Polska jako pełnoprawny członek Wspólnoty. Dostosowanie...

   
 • Mechanizmy Finansowe jako nowe źródła finansowania rozwoju Polski

  Obok Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności istnieją alternatywne źródła bezzwrotnej pomocy, z której mogą korzystać Beneficjenci w Polsce. Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego to instrum...

   
 • Vademecum Beneficjenta. Dzialanie 3.4 ZPORR

  Vademecum skierowane jest do mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski i aktywnie uczestniczących w procesie pozyskiwania dotacji. Książka napisana została w formie poradnika, który może wskazać Beneficjen...