KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

DOKUMENTY - Pisma - pozwy

 • Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

  Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art.270 kodeksu karnego. Zgodnie z treścią art. 270 k.k. kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega g...

   
 • Pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł

  W przypadku, gdy zobowiązany do alimentów żąda ustalenia, iż obowiązek alimentacyjny wygasł, obowiązany jest złożyć pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł – do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawn...

   
 • Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

  Oboje małżonkowie, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, mają obowiązek utrzymywać rodzinę, którą założyli. Gdy jedno z nich z tego obowiązku się nie wywiązuje, można zwrócić się do sądu. Najczęś...

   
 • Pozew rozwodowy - bez orzekania o winie

  Co do zasady orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku skutki będą takie, jak gdyby żaden z małżonków...

   
 • Odpowiedź na pozew rozwodowy z żądaniem orzeczenia winy i zasądzeniem alimentów

  Pozwany w procesie o rozwód nie może wnieść powództwa wzajemnego, ale może także wnosić o orzeczenie rozwodu lub separacji. Może też np. zgadzać się z orzeczeniem rozwodu, ale z innym rozkładem winy między małżonkami czy też przyznania je...

   
 • Pozew o alimenty na rzecz dziecka

  Pozew o alimenty na rzecz dziecka składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów lub do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego rodzica – prawo wyboru służy powodowi ...

   
 • Pozew rozwodowy z żądaniem alimentów od małżonka

  Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedl...

   
 • Wzór pozwu o podwyższenie alimentów

  Aby zmienić wysokość alimentów, należy wystąpić z pozwem o podwyższenie/zmniejszenie alimentów do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda lub pozwanego. W pozwie należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniają...