KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

DOKUMENTY - Pisma - pozwy

 • Wzór pozwu o zapłatę odszkodowania z umowy ubezpieczenia OC

  Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest ...

   
 • Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

  Uprawnioną do zaprzeczenia ojcostwa, poza jej mężem, jest także matka dziecka. Legitymacja czynna do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa swego męża przysługuje jej bez żadnych ograniczeń dotyczących wieku. Przez zawarcie małżeństwa ...

   
 • Pozew o zapłatę z tytułu zachowku

  Zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – w wysokości dwóch trzecich w...

   
 • Pozew o ustalenie ojcostwa

  Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka (art. 84 § 1 kro). Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowio...

   
 • Pozew o alimenty na rzecz małoletniego

  W pozwie o zasądzenie alimentów na rzecz małoletniego, uprawniony do świadczenia dochodzi go od osób do tego zobowiązanych. W pierwszej kolejności, obowiązek uiszczania świadczeń alimentacyjnych należy do rodziców małoletniego. Obowiązek mo...

   
 • Pozew o ochronę posiadania

  Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie innej osoby, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść takie naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie ...