KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

DOKUMENTY - Umowy - praca

 • Umowa o pracę na okres próbny

  Umowa o pracę na okres próbny może poprzedzać każdą inną umowę o pracę. Pozwala ona pracodawcy na sprawdzenie pracownika. Nie może być jednak zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące.

   
 • Wniosek o urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

  Na podstawie art. 163 § 3 Kodeksu pracy pracownik powracający z urlopu macierzyńskiego może złożyć wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Jest to jedyny przypadek, kiedy pracownik może zło...

   
 • Zaświadczenie o niezdolności do pracy

  Dokument ten zawiera wzór zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy.

   
 • Zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę

  Stosownie do art. 38 Kodeksu pracy o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą ...

   
 • Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

  Umowa o pracę na czas określony może być rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Jednakże wypowiedzenie musi zawierać uzasadnienie merytoryczne. Brak uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę lub podanie nieprawdziwej przyczyny wypowie...

   
 • Protokół kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy

  Dokument został sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz ...

   
 • Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

  Umowa zawarta na czas wykonania określonej pracy jest odmianą umowy na czas określony. Zawiera się ją na okres potrzebny do zrealizowania określonego zadania. Jak każda umowa o pracę, powinna zawierać pewne elementy, co obrazuje niniejszy wzór....

   
 • Spółdzielcza umowa o pracę

  Spółdzielcza umowa o pracę może być zawarta pomiędzy spółdzielnią produkcyjną, a członkiem tej spółdzielni. Spółdzielnia nie może zawrzeć spółdzielczej umowy o pracę z osobą, która nie jest członkiem spółdzielni. Istnieje więc ś...