KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

DOKUMENTY - Umowy - praca

 • Rozwiązanie umowy o pracę z młodocianym

  Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym jest szczególnym rodzajem umowy o pracę. Przejawia się to m.in. we wzmożonej ochronie stosunku pracy z takim pracownikiem. Umowę o pracę w takim przypadku można wypowiedzieć tylko z określonych przyczyn....

   
 • Umowa o używanie przez pracownika rzeczy prywatnych do celów służbowych

  Pracownik może wykorzystywać dla celów służbowych rzeczy stanowiące jego własność, np. swój komputer. Umowa o używaniu przez pracownika rzeczy prywatnych do celów służbowych pozwala uregulować kwestię m.in. kosztów ewentualnych napraw, wy...

   
 • Pozew o wypłatę wynagrodzenia za świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych

  W przypadku gdy pracownik świadczył pracę, w ramach umowy o pracę, w godzinach nadliczbowych i nie otrzymał z tego tytułu czasu wolnego, ani wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, pracownik może ubiegać się o odszkodowanie od pracodaw...

   
 • Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

  W obecnych warunkach gospodarczych informacje dotyczące np. technologii produkcji mają duże znaczenie dla konkurujących ze sobą przedsiębiorstw. Gdy z zakładu pracy odchodzi pracownik, który miał dostęp do poufnych informacji, pracodawca jest z ...

   
 • Regulamin pracy

  Regulamin pracy jest to akt, który ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Regulamin pracy wprowadza się, jeżeli w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy nie obowią...

   
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

  Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika m.in. w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Oświadczenie praocodawcy powinno wskazywać powód rozwiązania stosunku pracy...

   
 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

  Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem stanowi "zwykłe" zakończenie stosunku pracy przez jedną ze stron. Gdy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę składa pracodawca, musi w nim zawrzeć pewne elementy, wymagane przez przepisy Kodeksu prac...

   
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony

  Kodeks pracy wskazuje, iż umowa o pracę powinna zawierać pewne elementy. Umowa o pracę na czas nieokeślony jest przez ustawodawcę traktowana jako najbardziej typowa. Niniejszy wzór zawiera minimum postanowień, które można rozbudować w zależno...