KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe

Streszczenie ebooka

Publikacja pod redakcją dr Agnieszki Florczak i dra Bartosza Bolechowa jest pierwszym tak szczegółowym opracowaniem na rynku polskim poruszającym problematykę praw człowieka.

Adresowana jest do bardzo szerokiej grupy Czytelników. Mieszczą się w niej nie tylko studenci takich kierunków, jak: politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, ale także innych niewymienionych tutaj kierunków uczelni humanistycznych.

Ponadto odbiorcą niniejszego opracowania winni być dziennikarze, politycy, działacze organizacji pozarządowych, którzy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, zaś dla deputowanych to wskazówka, w jakim kierunku należy ewentualnie modyfikować prawo krajowe czy udoskonalić istniejące już instytucje broniące praw człowieka.

Redaktorzy oddają nam nader ciekawe opracowanie o charakterze porównawczym, w którym znajdujemy bogatą faktografię oraz liczne przykłady opisowe.

Spis treści

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW
WSTĘP

Andrzej Dybczyński
PRAWA CZŁOWIEKA JAKO REŻIM MIĘDZYNARODOWY

Agnieszka Florczak
ONZ-owski SYSTEM OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

Ryszard Balicki
EUROPEJSKI SYSTEM OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

Paweł Turczyński
OCHRONA PRAW PODSTAWOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

Izabela Wróbel
LUDZKI WYMIAR OBWE

Bartosz Trawiński
WOLNOŚĆ JEDNOSTKI I PRAWA CZŁOWIEKA NA BLISKIM WSCHODZIE

Teresa Łoś-Nowak
INTERWENCJA HUMANITARNA - NOWE PRAWO CZY NOWY PARADYGMAT BADAWCZY?

Radosław Kowiel
ZASTOSOWANIE PRAWA WOJENNEGO DO MISJI POKOJOWYCH ONZ

Bartosz Bokchów
TERRORYZM I ANTYTERRORYZM A PRAWA CZŁOWIEKA

Arkadiusz Domagała
PRAWA CZŁOWIEKA W POLITYCE ZAGRANICZNEJ PAŃSTW

Agnieszka Florczak
PROBLEM UCHODŹCÓW WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Helena Babiuch
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY OCHRONY PRAW DZIECKA

Wojciech Kalociński
ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W MIĘDZYNARODOWYM SYSTEMIE OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA