KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Prawa człowieka w systemie prawa krajowego

Streszczenie ebooka

Recenzowana praca składa się z sześciu artykułów, poruszających różne aspekty ochrony wolności i praw człowieka, tak w ustabilizowanych demokracjach, jak i w krajach komunistycznych.

Znajdujemy w nich m.in.

  • omówienie środków ochrony wolności i praw obywatelskich w perspektywie porównawczej z innymi współczesnymi demokracjami,
  • analizę środków ochrony wolności i praw człowieka w Polsce i RFN,
  • analizę roli polskiego Trybunału Konstytucyjnego w dziedzinie ochrony wolności i praw obywatelskich.
Całość zamykają dwa opracowania poświęcone problematyce rzeczników obywatelskich - w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w republikach radzieckich.

Zakres problematyki podjętej w opracowaniu uważam za spójny i wyczerpujący. Poziom składających się na nią opracowań jest wysoki, tak pod względem merytorycznym, jak i warsztatowym.

Spis treści

Wstęp

Bogusław Banaszak
Środki ochrony praw i wolności w systemie prawa wewnętrznego

Robert Kropiwnicki
Pojęcie praw i wolności chronionych w Konstytucji RP

Romuald Błażej Kowalski
Obywatelskie prawo do petycji w Polsce i w Niemczech

Marta Derlatka
Rola Trybunału Konstytucyjnego w ochronie praw jednostki

Marzena Cichosz
Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich w wybranych krajach postkomunistycznych

Łarysa Leszczenko
Instytucja Ombudsmana w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw