KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Prawa i wolność I i II generacji

Streszczenie ebooka

W książce tej znajdziesz osiemnaście tekstów, które zostały uporządkowane w obrębie dwóch części.

W pierwszej, poświęconej ochronie praw oraz wolności politycznych i obywatelskich, odnajdziesz teksty dotyczące m.in.

  • zakazu dyskryminacji niezależnie od rasy,
  • wyznania czy płci,
  • prawa do sądu,
  • prawa do ochrony życia prywatnego i rodzinnego,
  • prawa do swobody wypowiedzi,
  • prawa do wolności zgromadzeń i stowarzyszania się,
  • prawa do własności oraz praw wyborczych.
Część druga podejmuje niezwykle ważny temat, jakim jest ochrona praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych.

Autorzy prowadzą rozważania o prawach socjalnych, prawie do pracy, prawie do rozwoju, prawie do zabezpieczenia społecznego, a także o ochronie praw kulturowych czy o znaczeniu praw socjalnych do ochrony demokracji.

>>Czytelnik tej publikacji pozna nie tylko bardzo szczegółowo katalog praw i wolności, ale uzyska bogatą wiedzę dotyczącą możliwości dochodzenia swoich praw przed instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. [...] Książka w pełni zasługuje na publikację w stosunkowo wysokim nakładzie. Powyższy zbiór bardzo dobrych pod względem merytorycznym tekstów ma ogromną szansę stać się jedną z podstawowych lektur studentów wielu kierunków należących do szeroko rozumianej humanistyki.<<

Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów

Wstęp

Część I Ochrona praw i wolności obywatelskich i politycznych

Zakaz dyskryminacji
Prawo do życia
Zakaz tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania
Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego
Prawo do sądu
Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego
Koncepcja \"Wolnego Rynku Idei\" w świetle współczesnych standardów swobody wypowiedzi
Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się
Prawo do wolności sumienia i wyznania - aspekty międzynarodowe i rozwiązania prawne III RP
Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na przykładzie Federacji Rosyjskiej
Prawa wyborcze
Prawo do własności

Część II Ochrona praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych

O znaczeniu obywatelskich praw socjalnych dla rozwoju demokracji
Prawa socjalne
Prawo do pracy
Prawo do rozwoju
Prawo do zabezpieczenia społecznego
Ochrona praw kulturowych