KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

E-KSIĄŻKI - Prawo

  • Ustawa z 22 maja 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych z komentarzem

    Eksiążka wyjaśnia: W jakich placówkach musi być zatrudniony nauczyciel, aby otrzymac świadczenie kompensacyjne? Jak ustalany jest obniżony wiek emerytalny? Ile lat składkowych i nieskładkowych oraz jaki staż ...

     
  • Zasady BHP w praktyce

    Książka w sposób praktyczny i usystematyzowany przedstawia obowiązki pracodawcy względem pracowników oraz urzędów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.Dzięki tej lekturze z łatwością uda się sprostać wymaganiom prawnym, poc...

     
  • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

    Książka przeznaczona dla małych i średnich podmiotów zainteresowanych zagadnieniem prowadzenia ksiąg rachunkowych. Na podstawie praktycznych przykładów omawia zasady ewidencji operacji gospodarczych ; ewidencji księgowej aktywów trwałych, tj. ...

     
  • Jak prawidłowo wystawiać faktury VAT? 2009

    Faktura w obrocie gospodarczym nakłada na jej wystawcę szereg obowiązków, natomiast odbiorcy daje możliwość skorzystania z wielu uprawnień. Dlatego ważne jest, aby faktury - z punktu widzenia zarówno sprzedawcy jak i nabywcy - wystawiane były w...

     
  • Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

    W niniejszej monografii analizie poddane zostały zasady, na jakich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest reprezentowana w stosunkach z podmiotami trzecimi. Podstawowe znaczenie mają  rozważania dotyczące funkcjonowania zarządu, jako ...

     
  • Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 2009

    Zmniejszająca się opłacalność stawek ryczałtów podatkowych i obniżenie limitu do 150.000 euro (506.625 zł) - uprawniającego do wyboru tej formy opodatkowania, oraz wprowadzenie niższych progów podatkowych w 2009 r. spowoduje, że podatnicy - o...

     
  • Ryczałt w praktyce - 2009

    Ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania stosowaną przez podatników prowadzących działalność (osiągających dochody) w mniejszych rozmiarach. Z uproszczeniem wymiaru wiąże się zmniejszenie obowiązków podatnika w zakresie prowadzenia doku...

     
  • Podatek VAT 2009

    Opracowanie w sposób praktyczny przedstawia podstawowe zagadnienia związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług.Poradnik jest wprowadzeniem w podstawowe definicje i pojęcia podatku VAT - co ułatwia posługiwanie się ustawą i inny...