KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

E-KSIĄŻKI - Prawo

 • Prawo rzeczowe

  Podręcznik jest przeznaczony szczególnie dla studentów prawa, jak również kierunków administracji i ekonomii, może także służyć słuchaczom studiów podyplomowych z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego oraz pośrednictwa i zarządzania nieruchom...

   
 • Kodeks pracy z wprowadzeniem - 2009

  Kodeks pracy z aktualnymi zmianami na 2009 r. Nowelizacja wprowadziła zmiany przede wszystkim w zasadach ustalenia czasu pracy; w przepisach dotyczących urlopów macierzyńskich, BHP, dyskryminacji.Omawiane zagadnienia: czas...

   
 • Procedura zgłoszenia robót budowlanych

  Celem rozprawy jest skonstruowanie modeluteoretycznego procedury zgłoszenia robót budowlanych wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane. Został on ukazany przez pryzmat poszczególnych elementów normy administracyjnego prawa materialnego up...

   
 • Prawo o ruchu drogowym. Komentarz

  Stan prawny na 10.04.2008 r.Kompleksowe opracowanie zagadnień ruchu drogowego.Autor, komentując poszczególne przepisy nie ograniczył się tylko do wyjaśnienia mogących się nasunąć wątpliwości, ale też wskaza...

   
 • Prawo wekslowe i czekowe i inne akty prawne

  Stan prawny na 15.04.2008 r.Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r.Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282; zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 73, poz. 501)

   
 • Prawo prasowe. Komentarz

  Stan prawny na 15.03.2008 r.W książce przystępnie omówiono przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe, uwzględniając ich aktualną wykładnię, opartą na dorobku nauki i orzecznictwie. Atutem książki j...

   
 • Amortyzacja i środki trwałe w firmie

  Książka Amortyzacja i środki trwałe kierowana jest przede wszystkim do księgowych oraz osób rozliczających małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawia zagadnienia związane z rozliczaniem amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialn...

   
 • Poradnik ryczałtowca

  Poradnik ryczałtowca wyjaśnia, kto i na jakich zasadach może korzystać z ryczałtu, jako formy opodatkowania. Rok 2009 przyniósł istotne zmiany w tym zakresie. Pojawiła się możliwość zawieszenia działalności gospodarczej, bez obciążeń poda...