KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

E-KSIĄŻKI - Prawo

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz

  Opracowanie stanowi omówienie unormowań prawnych odnoszących się do podatku od czynności cywilnoprawnych, zawartych zwłaszcza w ustawie z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz rozporządzeniu z 18 grudnia2006 r. w sprawie ...

   
 • Prawo cywilne dla studentów administracji

  Stan prawny na 31.03.2008 r.Podręcznik zawiera podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego. Składa się z pięciu części, z których pierwsze cztery odpowiadają systematyce kodeksu cywilnego, natomiast piąta obejmuje prawo rodzinne i o...

   
 • Opodatkowanie dochodów nieujawnionych

  Praca zawiera, prócz rozważań teoretycznych poświęconych przede wszystkim ogólnej charakterystyce dochodów nieujawnionych, również praktyczną analizę i ocenę obowiązujących w Polsce zasad ich opodatkowania. Omówiono poszczególne cechy zmie...

   
 • Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi

  W ostatnich latach zakres uprawnień organów administracji do nakładania kar uległ zdecydowanemu rozszerzeniu. Lawinowy rozwój tych kar pociąga za sobą zapotrzebowanie praktyki na rozstrzygnięcie wielu problemów przez doktrynę.*...

   
 • Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska

  Regulacje prawne związane z ochroną środowiska zostały w ciągu ostatnich lat w bardzo istotny sposób przebudowane, co wynikało przede wszystkim z konieczności dostosowania polskiego prawa wewnętrznego do wymagań prawa wspólnotowego. Proces dost...

   
 • Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności

  Praca Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności  ma charakter prawnoporównawczy. Ukazuje ewolucję prawa karnego nieletnich od czasu jego wyodrębnienia się z prawa karnego dorosłych oraz aktualne zasady traktowania nieletnich w Stan...

   
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

  Tajemnice przedsiębiorstwa, obejmujące np. plany sprzedażowe, marketingowe, systemy wynagrodzeń lub know-how produkcyjne mają dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa znaczenie strategiczne.Praca przedstawia wszystkie dostępne instr...

   
 • Prawa narodzin, życia i śmierci

  W książce przedstawiono omówienie problematyki normatywnych aspektów związanych z narodzinami, życiem i śmiercią. Uwzględnia się w niej cztery perspektywy normatywne: moralną (etyczną), prawną, medyczną i społeczną oraz ukazuje w syntetycz...