KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Przyjęcie układu zbiorowego obowiązującego w innym zakładzie pracy

Opis

Dokument zawiera wzór porozumienia o przejęciu do stosowania w danym zakładzie pracy układu zbiorowego zawartego przez innego pracodawcę z inną organizacją związkową. Na podstawie art. 241[10] Kodeksu pracy strony porozumienia mogą przyjąć do stosowania w zakładzie pracy układu zbiorowego zawartego w innym zakładzie pracy. Tak przyjęty układ zbiorowy również podlega rejestracji przez właściwego inspektora pracy. Procedura zawarcia porozumienia, na podstawie którego strony przyjmują do stosowania w danym zakładzie pracy określony zbiorowy układ pracy obowiązujący w innym zakładzie pracy zawiera szereg odmienności, które omówione zostały na przykładzie poniższego wzoru porozumienia.