KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Raport końcowy o zakończeniu procedury wstrzymania/ wycofania z obrotu produktu leczniczego

Opis

Podmiot odpowiedzialny, wytwórca lub importer produktu leczniczego: 1) w przypadku otrzymania decyzji o wstrzymaniu obrotu produktem leczniczym, po otrzymaniu od bezpośrednich odbiorców raportów o podjętych działaniach zabezpieczających od bezpośrednich odbiorców produktów leczniczych niezwłocznie sporządza raport końcowy o zakończeniu procedury wstrzymania produktu leczniczego i przesyła go do właściwego organu Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, 2) w przypadku otrzymania decyzji o wycofaniu z obrotu produktu leczniczego, po otrzymaniu od bezpośrednich odbiorców raportów o podjętych działaniach zabezpieczających od bezpośrednich odbiorców produktów leczniczych oraz po zakończeniu przyjmowania zwrotów produktów leczniczych niezwłocznie sporządza raport końcowy o zakończeniu procedury wycofania produktu leczniczego i przesyła go do właściwego organu Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej - zgodnie z wzorem podanym niżej (stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych). Raport końcowy podmiot odpowiedzialny, wytwórca lub importer produktu leczniczego przesyła do organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia.