KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Samorząd terytorialny

  • Typ: eBook w formacie PDF
  • Ilość stron: 404
  • Wersja elektroniczna - pliki PDF do czytania na komputerze
  • Rok wydania: 2009
  • Wysyłka darmowa
  • Wydawca: Wolters Kluwer
  • Autor: Bogdan Dolnicki
  •  

Streszczenie ebooka

W niniejszej książce autor przedstawia tematykę przemian ustrojowych, jakim stale podlega współczesny samorząd terytorialny. Szczególną uwagę zwraca przy tym na zasadnicze reformy strukturalne dokonane w polskim samorządzie terytorialnym w latach 1998-2001.

Autor ukazuje przy tym polski samorząd terytorialny na tle europejskim. Temu celowi służą rozważania prawnoporównawcze dotyczące ustroju i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego w wybranych państwach.

ADRESACI:
Podręcznik stanowi cenną pomoc dla studentów oraz teoretyków prawa i administracji, ale również dla pracowników samorządowych.

Spis treści

>Wykaz skrótów [13]/ >Wstęp [15]/ >Rozdział pierwszy Pojęcie i istota samorządu terytorialnego [17]/ >Rozdział drugi Kształt oraz funkcjonowanie polskiej administracji terenowej w latach 1918–1939 [31]/ >Rozdział trzeci Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach [47]/ >Rozdział czwarty Struktura organizacyjna gminy [62]/ >Rozdział piąty Ustrój powiatu [104]/ >Rozdział szósty Miasto na prawach powiatu [122]/ >Rozdział siódmy Struktura organizacyjna województwa samorządowego [145]/ >Rozdział ósmy Zasada jawności i dostęp do informacji publicznej [161]/ >Rozdział dziewiąty Pracownicy samorządowi [188]/ >Rozdział dziesiąty Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące funkcjonariuszy samorządowych [222]/ >Rozdział jedenasty Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego [250]/ >Rozdział dwunasty Zadania samorządu terytorialnego [264]/ >Rozdział trzynasty Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego [279]/ >Rozdział czternasty Dochody jednostek samorządu terytorialnego [305]/ >Rozdział piętnasty Mienie gmin, powiatów i województw samorządowych [334]/ >Rozdział szesnasty Nadzór nad samorządem terytorialnym [371]/