KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Sprzeciw od zarządzenia referendarza o pozostawieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania

Opis

W postępowaniu przed sądami administracyjnymi szereg kompetencji przekazano do dyspozycji referendarzy sądowych. Kontrolę działalności referendarzy sprawuje Sąd poprzez rozpoznawanie sprzeciwów wnoszonych przez strony. Sprzeciw można wnieść do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zaskarżanego zarządzenia lub postanowienia.