KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Testament własnoręczny (2)

Opis

Swoboda testowania to zakres uprawnień pozwalających spadkodawcy dysponować swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jednakże sporządzony przez spadkodawcę testament może okazać się nieważny. Sankcja nieważności, występuje w następujących przypadkach: - testament zawiera rozrządzenia więcej niż jednego spadkodawcy, - testament został sporządzony przez osobę nie mającą pełnej zdolności do czynności prawnych, przez przedstawiciela lub oświadczenie spadkodawcy było obarczone wadami, - testament został sporządzony z naruszeniem przepisów o formie, - spadkobierca został powołany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, a z treści testamentu lub okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia spadkobierca nie zostałby powołany, - w treści testamentu spadkodawca zawarł podstawienie powiernicze, a z treści testamentu lub okoliczności wynika, że bez takiego ograniczenia spadkobierca nie zostałby powołany. Ponadto testament, jak każda czynność prawna, może być nieważny, jeżeli jego treść jest sprzeczna z ustawą, z zasadami współżycia społecznego lub ma na celu obejście ustawy.