KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Udzielenie przez zarząd zezwolenia na zbycie udziału w spółce z o.o.

Opis

Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć. Zgoda powinna być wyrażona przez zarząd spółki w formie pisemnej. W przypadku gdy zgody odmówiono, sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody.