KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Ujednolicona ustawa o funduszach inwestycyjnych. Najnowsze zmiany z komentarzem!

  • Typ: eBook w formacie PDF
  • Ilość stron: 235
  • Wersja elektroniczna - pliki PDF do czytania na komputerze
  • Rok wydania: 2008
  • Wysyłka darmowa
  • Wydawca: e-prawnik.pl
  • Autor: Anna Jeleńska
  •  

Streszczenie ebooka

Interesujesz się finansami? Pracujesz w tej branży? A może masz pieniądze, które chciałbyś zainwestować w fundusze inwestycyjne?

Powinieneś zapoznać się z nowymi przepisami. Znajdziesz je w niniejszej książce, wraz z praktycznym komentarzem!

Wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych mają służyć ułatwieniu stosowania regulacji prawnych dotyczących funduszy inwestycyjnych poprzez:

1) przeniesienie części informacji o charakterze ofertowym, dotychczas wykazywanych w statutach funduszy inwestycyjnych, do prospek­tów informacyjnych, emisyjnych lub warunków emisji,

2) skrócenie do miesiąca czasu przeznaczonego na wydawanie zezwo­leń na: utworzenie funduszu inwestycyjnego, wykonywanie działal­ności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanie portfelami instrumentów finansowych,

3) wyłączenie wpłat do funduszy inwestycyjnych z postępowania egzekucyjnego oraz z masy upadłości towarzystwa,

4) wprowadzenie możliwości różnicowania jednostek uczestnictwa subfunduszy pod względem udziału w opłatach obciążających akty­wa subfunduszy,

5) możliwości przekształcania otwartych funduszy inwestycyjnych w subfundusze otwartych funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami.

Zapoznanie się z najnowszymi zmianami prawnymi ułatwi komentarz zamieszczony w niniejszej książeczce.