KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Umowa o dzieło

Opis

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Dzieło może mieć zarówno charakter materialny (ubranie, mebel, samochód) jak i niematerialny (obraz, fotografia, program komputerowy). Dzieło może polegać na stworzeniu nowego dzieła bądź też przetworzeniu bądź obróbce dzieła już istniejącego. Istotą dzieła jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do osiągnięcia oznaczonego rezultatu (sprawnie działającego programu komputerowego, namalowanego obrazu).