KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Umowa o pracę w formie telepracy z niepełnosprawnym

Opis

Wraz z nowelizacją Kodeksu pracy wprowadzająca instytucję telepracy łatwiejsze stało się zatrudnianie pracowników świadczących pracę w miejscu zamieszkania pracownika. Instytucja ta otworzyła szersze perspektywy dla osób, które w związku ze szczególnymi warunkami mają utrudnioną możliwość świadczenia pracy poza domem (np. matka sprawująca opiekę nad dzieckiem, osoba niepełnosprawna).

Umowa o pracę w formie telepracy niesie za sobą szereg odmienności, tak jak umowa o pracę z niepełnosprawnym. W przypadku zawarcia umowy o pracę w formie telepracy zawartej z osoba niepełnosprawną, pracodawca powinien uwzględnić zarówno odmienności wynikające z zatrudnienia pracownika w formie telepracy jak i szczególnych praw przysługujących pracownikowi niepełnosprawnemu oraz wynikających z tego tyłu obowiązków po stronie pracodawcy. Niniejszy dokument zawiera wzór umowy o pracę w formie telepracy zawieranej z niepełnosprawną osobą.