KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Opis

Przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga dla swej ważności umowy zawartej w formie pisemnej. Umowa taka powinna dokładnie określać utwór, którego dotyczy oraz pola eksploatacji, na których autorskie prawa majątkowe są przenoszone. Nabywca nie będzie bowiem uprawniony w większym rozmiarze, niż wynikać to będzie z zakresu określonego w samej umowie.