KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności

Opis

Prawo cywilne stwarza wierzycielom szereg potencjalnych sposobów ustanowienia zabezpieczenia przysługujących im wierzytelności. Jednym z nich jest możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego. Przedmiotem tego zabezpieczenia oczywiście mogą być rzeczy ruchome, ale nie tylko. Ustawa daje bowiem możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego także na wierzytelności.