KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Umowa usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji kadrowej

Opis

Co do zasady księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie jednostki, której dotyczą. Księgi rachunkowe mogą być prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza siedzibą jednostki (oddziału, zakładu w razie powierzenia ich prowadzenia osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce nieposiadającej osobowości prawnej, uprawnionej do świadczenia takich usług.