KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

DOKUMENTY - Umowy

 • Pełnomocnictwo ogólne - zarząd majątkiem

  Pełnomocnictwo ogólne udzielone na podstawie umowy zlecenia, której przedmiotem jest zarząd majątkiem Zleceniodawcy. Zgodnie z art. 87. § 1. k.p.c. pełnomocnikiem może osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami str...

   
 • Umowa zlecenia - zarząd majątkiem

  Umowa zlecenia, której przedmiotem jest zarząd majątkiem Zleceniodawcy. Zgodnie z art. 87. § 1. k.p.c. pełnomocnikiem może osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stały...

   
 • Regulamin zawierający warunki stosowania telepracy

  Umowa o pracę w formie telepracy generalnie niewiele różni się od zwykłej umowy o pracę. Odmienności wynikają jedynie ze specyfiki umowy o pracę w formie telepracy. Jednakże ustawodawca nakłada na pracodawcę zatrudniającego telepracownika sze...

   
 • Umowa o pracę w formie telepracy z niepełnosprawnym

  Wraz z nowelizacją Kodeksu pracy wprowadzająca instytucję telepracy łatwiejsze stało się zatrudnianie pracowników świadczących pracę w miejscu zamieszkania pracownika. Instytucja ta otworzyła szersze perspektywy dla osób, które w związku ze ...

   
 • Umowa o dzieło

  Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Dzieło może mieć zarówno charakter materialny (ubranie, mebel, samochód) jak i niematerialny (obraz, fotogra...

   
 • Wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uwarunkowane jest kumulatywnym (łącznym) zaistnieniem następujących przesłanek: zawarcia umowy spółki albo sporządzenia aktu założycielskiego spółki jednoosobowej, tzw. akt erekcyjny; wni...

   
 • Umowa o roboty budowlane

  Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynnoś...

   
 • Przedwstępna umowa o pracę

  Dopuszczalne jest zawarcie umowy, na mocy której strony zobowiążą się do zawarcia innej umowy - w tym także umowy o pracę. Taka umowa przedwstępna powinna zawierać określone postanowienia. Niniejszy wzór zawiera wymagane minimum, by umowa miał...